2. Package-File-Service

Palvelimien, ohjelmien ja tiedostojen hallintaa saltilla. Tämä raportti on osa Tero Karvisen k2020 palvelinten hallinta-kurssia. Raportti on kirjoitettu uudelleen selkeämmäksi ja parannetuilla esimerkeillä 11.5.2020.

a) Demonin asennus ja asetukset

Tehtävänä automatisoida Apache2-palvelimen asennus ja asetukset saltilla

Loin uuden kansion sudo mkdir /srv/salt/apache/

Kansioon loin tiedoston sudoedit init.sls

Lisäsin tiedostoon asetukset Tero Karvisen ohjeiden mukaan

Loin samaan kansioon lähdetiedoston, johon luotu sls-tiedosto viittaa sudoedit default-index.html. Muutin Apachen oletussivua kirjoittamalla tiedostoon Hello Apache! This is salt.

Ajoin tilan sudo salt '*' state.apply apache

Katsoin tuloksen selaimella localhostista

b) Uusi ohjelma ja find-komento

Kokeilin asentuuko Spotify saltilla. Asensin ensin käsin Spotifyn ohjeilla.

Seuraavaksi kokeilin saltia. Loin uuden kansion sekä sls-tiedoston mkdir /srv/salt/spotify ja sudoedit /srv/salt/spotify/init-sls

Ajoin tilan sudo salt '*' state.apply spotify

Asennus onnistui ja ohjelma toimii. Katsotaan vielä muutoksia find-komennolla find /etc/ -printf '%T+ %p\n'|sort

Find-komento raportoi tarkan ajankohdan jokaiselle muutokselle. Huomasin ettei Spotifylla ole omaa asennuskansiota /etc/-hakemistossa. whereis spotify kertoo missä tiedostoja sijaitsee.

c) Tilan ajo paikallisesti

Ajoin vielä apache-tilan paikallisesti sudo salt-call --local state.apply apache --state-output terse ja katsoin tulostetta

Komento tulosti yhteenvedon kohteista (esim. apache2), funktioista (esim.pkg.installed) sekä tuloksista (esim. Clean started) ja myös ajasta (Duration). Kaikki 4 moduulia ajettiin paikallisesti onnistuneesti ilman muutoksia.


Lähteet:

http://terokarvinen.com/2020/configuration-managment-systems-palvelinten-hallinta-ict4tn022-spring-2020/

http://terokarvinen.com/2018/apache-user-homepages-automatically-salt-package-file-service-example

http://terokarvinen.com/2018/pkg-file-service-control-daemons-with-salt-change-ssh-server-port

https://docs.saltstack.com/en/master/topics/tutorials/starting_states.html

https://www.spotify.com/fi/download/linux/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: