7. Oma moduuli – Nqinx virtual host.

Tämä raportti on viimeinen osa Tero Karvisen k2020 Palvelinten Hallinta-kurssia. Loppuharjoituksena tein oman moduulin, jossa asennan saltilla minion-koneelle Nqinx-webpalvelimen ja sille virtuaalihostin. Tämän harjoituksen laitteistona on kaksi Ubuntu 18.04-virtuaalikonetta. Olin aiemmassa raportissani 5. Muotteja ja moduuleja asentanut Nqinx-palvelimen käsin ja laittanut muokannut käyttäjän kotisivuja. Nyt asensin ensin palvelimen käsin ja loin palvelimelle hostin markus.lan. LoinContinue reading “7. Oma moduuli – Nqinx virtual host.”

6. Yksi totuus

Tämä raportti on osa Tero Karvisen k2020 Palvelinten hallinta-kurssia. Käsittelen eri Linuxin-levityspakettien hallintaa. Kohteina ovat Debianin Ubuntu sekä RedHatin CentOS-levityspaketit. a) Asenna jokin toinen Linux-levityspaketti orjaksi Saltille. Ubuntu-orjani on samalla koneella on sama kuin master-kone. Latasin ja asensin Virtualboxille CentOS 8-levityspaketin uudeksi orjaksi. Säädin virtuaalikoneille yhteyden ensin tekemällä Virtualboxin Host-Network Managerissa uuden Host-adapterin, johon koneetContinue reading “6. Yksi totuus”

5. Muotteja ja moduleja

Tässä raportissa tutustun tiedostojen ja tilojen luomiseen orjakoneelle masterista käsin. Raportti on osana Tero Karvisen Palvelinten hallinta-kurssia. Raportin ennakkotietoina aiempi raporttini 1. Hei Maailma, verkon yli ja idempotenssi, jossa tehdään saltstackin asennus ja master-minion yhteyden luonti Xubuntu 18.04 – virtuaalikoneella. a) Muotilla tiedostonluonti, jossa muuttujan arvoja Loin oikean tiedostopolun sudo mkdir -p /srv/salt/muotti Polkuun loinContinue reading “5. Muotteja ja moduleja”

4. Modulikimara

Tämä raportti on osa Tero Karvisen k2020 Palvelinten hallinta-kurssia. Tässä harjoituksessa luodaan erilaisia salt-tiloja ja moduleja. Luon yhteensä 6 erilaista modulia. Kaikki modulit luodaan kansiossa /srv/salt/. 1) Tekstitiedoston hallinta Aloitin yksinkertaisella tekstitiedoston luonnilla /tmp/-kansioon. Aloitin tiedostonhallinnasta ja tein kansion, jonne sijoittaa tarvittavat tiedostot mkdir textfile Loin kansioon textfile.sls– ja textfile.txt-tiedostot. Käynnistin salt-tila sudo salt ‘*’Continue reading “4. Modulikimara”

2. Package-File-Service

Palvelimien, ohjelmien ja tiedostojen hallintaa saltilla. Tämä raportti on osa Tero Karvisen k2020 palvelinten hallinta-kurssia. Raportti on kirjoitettu uudelleen selkeämmäksi ja parannetuilla esimerkeillä 11.5.2020. a) Demonin asennus ja asetukset Tehtävänä automatisoida Apache2-palvelimen asennus ja asetukset saltilla Loin uuden kansion sudo mkdir /srv/salt/apache/ Kansioon loin tiedoston sudoedit init.sls Lisäsin tiedostoon asetukset Tero Karvisen ohjeiden mukaan LoinContinue reading “2. Package-File-Service”

1. Hei maailma, verkon yli ja idempotenssi

Tero Karvisen Palvelinten hallinta-kurssi keväällä 2020 alkoi salt stack master ja salt slave-tekniikalla. Käyttöympäristönä Ubuntu 18.04 ajettuna VirtualBoxilla. Asensin salt masterin sekä katsoin IP-osoitteen. Tämän jälkeen asensin minionin. sudo apt-get -y install salt-masterhostname -Isudo apt-get -y install salt-minion Säädin minionin asetukset tottelemaan oikeaa herraa (oma ip-osoite) sudoedit /etc/salt/minion Tämän jälkeen slave uudelleenkäynnistetään sudo systemctl restartContinue reading “1. Hei maailma, verkon yli ja idempotenssi”