2. HackTheBox

a) OpenVPN-yhteyden avaus ja yhteydenotto kohdeverkkoon

Ensiksi avasin OpenVPN-yhteyden lataamalla ja ajamalla .ovpn-tiedoston HackTheBoxin sivuilta (vaatii kirjautumisen). Tarkistin, että kohdeverkko on yksityinen ja vastaa yhteydenottoihin.

b) Kohdeverkon skannaus ja tarkastelu

Tein yksinkertaisen porttiskannauksen nmap-komennolla kohdeverkkoon 10.10.10.167.

Komento tulosti avonaiset portit sekä verkkoprotokollat ja versiot. Kaikki portit käyttävät tcp-yhteyttä. Portin 80 http-protokolla siirtää tietoa www-palvelimien ja selainten välillä. Portit 135, 49666 ja 49667 käyttävät msrpc-protokollaa (Microsoft Remote Procedure Call), joka antaa eri koneiden ohjelmien pyytää palvelua toisiltaan tietämättä toistensa verkkoja. Portti 3306 käyttää mysql-protokollaa, jota käytetään MySQL clientin sekä MySQL serverin välillä.


Lähteet:

http://terokarvinen.com/2020/tunkeutumistestaus-kurssi-pentest-course-ict4tn027-3003/

https://www.extrahop.com/resources/protocols/msrpc/

https://dev.mysql.com/doc/dev/mysql-server/8.0.11/PAGE_PROTOCOL.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: