2. Lokitapahtumat, apt-get-komento ja ohjelmien asennus

Tavoitteena tarkastella terminaalin avulla lokia ja aiheuttaa onnistunut sekä epäonnistunut lokitapahtuma

Tarkastelin lokin sisältöä komennolla cd /var/log

Etsin suoritettavia komentoja (linux.com) ja katsoin järjestelmälokin viimeisimpiä tapahtumia komennolla:

tail /var/log/syslog

Lokitapahtumat aikavälillä 15:16:21 – 15:30:48 eli noin vartin ajalta näkyvät alla.

Ylhäältä voi nähdä epäonnistuneen komennon. Pääsy kiellettiin, kun halusin katsoa lokia kokonaisuudessaan komennolla /var/log/syslog

Koko syslog-tiedoston näkeminen vaati suurempia oikeuksia. Selvitin asiaa (Howtogeek.com) ja tein komennon sudo cat /var/log/syslog, jonka jälkeen terminaali kysyi salasanaa:

Salasanan syötön jälkeen koko syslog on nähtävillä. Huom. Salasanaa syöttäessä terminaali ei rekisteröi merkkejä.

Asensin unelmieni ohjelman Runescapen komentokehotteella sudo apt-get install runescape


Aika asentaa komentoriviohjelmia. Ensimmäiseksi kirjoitin komennon sudo apt-get install ncdu, joka asensi ohjelman ncdu, joka näyttää koneen levytilan käytön:

Lähde: Ostechnix

Toiseksi asensin ohjelman htop, joka monitoroi järjestelmän prosesseja suhteellisessa reaaliajassa:

~$ sudo apt install htop

~$ htop

Lähde: Howtogeek

Kolmantena ohjelmana asensin ohjelman “nnn”, joka listaa suurimmat levytilaa vievät tiedostot (Itnext):

$ sudo apt install nnn

$ nnn

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: