1. Hei maailma, verkon yli ja idempotenssi

Tero Karvisen Palvelinten hallinta-kurssi keväällä 2020 alkoi salt stack master ja salt slave-tekniikalla.

Käyttöympäristönä Ubuntu 18.04 ajettuna VirtualBoxilla.

Asensin salt masterin sekä katsoin IP-osoitteen. Tämän jälkeen asensin minionin.

sudo apt-get -y install salt-master
hostname -I
sudo apt-get -y install salt-minion

Säädin minionin asetukset tottelemaan oikeaa herraa (oma ip-osoite)

sudoedit /etc/salt/minion

Tämän jälkeen slave uudelleenkäynnistetään

sudo systemctl restart salt-minion.service
Hyväksytään minion
Minion kuuntelee ja ajaa komentoja

sudo mkdir -p /srv/salt/
sudoedit /srv/salt/hello.sls

sudoedit /srv/salt/heimaailma.txt

Loin sls. sekä txt.-pohjaiset tiedostot käyttäen Tero Karvisen tiedostoja pohjana. Seuraavaksi tiedosto ajetaan:

Minion ajoi tiedoston onnistuneesti!

Loin top.sls tiedoston ja käynnistin. Nyt salt kontrolloi minioneita itsenäisesti. sudo salt '*' grains.items

Sain tietoja virtuaalikoneesta kuten IP-osoitteen, muistin ja prosessoreiden määrän sekä käyttöjärjestelmän.

Viimeisenä koitin toista funktiota saltilla. Testasin Vim-ohjelman lataamista pkg.install-funktiolla.


Lähteet: http://terokarvinen.com/2020/configuration-managment-systems-palvelinten-hallinta-ict4tn022-spring-2020/

http://terokarvinen.com/2018/salt-quickstart-salt-stack-master-and-slave-on-ubuntu-linux

http://terokarvinen.com/2018/salt-states-i-want-my-computers-like-this

Advertisement

One thought on “1. Hei maailma, verkon yli ja idempotenssi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: