8. Prosessinhallinta ja kuormitus

a) Kuormitusta seuraava ohjelma

Tero Karvisen 2020 kevään Linux-kurssin viimeinen suoritus aloitetaan asentamalla ohjelma, joka seuraa järjestelmän kuormitusta. Suosituksesta päätin koittaa sysstat-ohjelmaa, johon löysin asennus- ja käyttöohjeet.

Asennus: $ sudo apt-get install sysstat

$ sudoedit /etc/default/sysstat

Monitorointi täytyy laittaa päälle muuttamalla kohdetiedoston oletus “false” -> “true”.

b) Kuormita järjestelmän eri osa-alueita

Järjestelmän tila ennen kuormittamista:

Kuormittavia prosesseja: Xorg, Spotify, Firefox sekä screenshot-toiminto, jota käytin kuvan ottoon.

Asensin kuormittamista varten siihen soveltuvan ohjelman: $sudo apt install stress

Komento ‘stress’ antoi kuormitussuosituksia. Ajoin komennon: $ stress --cpu 8 --io 4 --vm 2 --vm-bytes 128M --timeout 20s

Järjestelmän tila kuormituksen alla:

Suurin muutos tapahtui prosessorissa, jonka prosentuaalinen käyttö moninkertaistui kuormituksen alla kuvan hetkellä jopa 96% asti.

c) iotop; iotop -oa

Asennus:$ sudo apt install iotop. iotop kerää dataa verkon siirtonopeuksista.

$ sudo iotop

Tila kuormituksen alla:

Kuormittaessa siirtinopeuden (IO>) prosentti kasvoi nollasta noin 50-prosentin huippuun. Suuri muutos, mutta pienempi kuormitus kuin prosessorilla.

d) dstat

$ sudo apt install dstat. dstat kerää tiiviisti tietoa monesta järjestelmän osasta; cpu, levytila, siirtonopeus…

Kuormituksen alla:

Raportista näkee nopeasti kuormituksen hetkellisen vaikutuksen ennen paluuta normaalitilaan. idl=idle=käyttämätön prosessorikapasiteetti loppui lähes välittömästi, kun usr=käyttäjä varasi suurimman osan ja sys= Linux kernel loput. Verkkoliikenne hyppäsi hetkessä nollasta useaan megatavuun.

e) ss –listening –tcp –numeric; ss –listening –tcp; ss –tcp; ss –listening –udp; ss –listening –udp;

Kyseinen komentosarja raportoi tilapäisesti kuunneltavat portit, niiden ip-osoitteet, verkkoprotokollat (tcp, udp, http…) sekä paikalliset portit

f) grep -i error /var/log/syslog; grep -ir error /var/log/

Kyseinen grep-komento raportoi lokit sanahaulla ‘error’. Tämä on tehokas työkalu vikaetsinnässä ja ongelmanratkonnassa. Suuri osa omista virheilmoituksistani on tullut nimipalvelurikkeistä.

g) Load average näkyy esim ‘uptime’, ‘top’, ‘htop’. Prosessoriydinten määrä näkyy ‘nproc’. Miten load average tulkitaan? Miksi prosessoriydinten määrä on tässä kiinnostava? Vapaaehtoisena bonuksena voit miettiä, mitä hyötyä on kuormituslukemasta, joka voi mennä yli yhden eli yli 100%.

$ uptime

Raportista voi tulkita kellonajan sekä uptimen eli koneen viimeisimmän yhtäjaksoisen käyntiajan. Nykyinen sessio on kestänyt jo 13 tuntia, 36 minuuttia. Load average laskee kuormituksen keskiarvon per viimeiset 1, 5 ja 15 minuuttia. Ajoin seuraavaksi kuormiksen ja mittasin uudelleen:

Kuormitin järjestelmää tällä kertaa 30 sekuntia. Kaikki keskiarvot nousivat -viimeisimmän minuutin keskiarvo yli kymmenenkertaiseksi.

h) Analysoi lopuksi koko ajalta keräämäsi kuormitustiedot. Löydätkö esimerkiksi aiheuttamasi kuormituspiikin?

sar-komento raportoi prosessoriresurssien jakautumisen viiden minuutin välein. Kuvassa käyttäjän kuormituskeskiarvo viimeiseltä kahdelta tunnilta oli 6,05%. Suurin piikki keskiarvosta 11,27% tapahtui ajalla 02.45.01. Samaan aikaan system% oli 4,13, joka on lähes kaksinkertainen lasketusta keskiarvosta (2,23).

%idle-kolumni näyttää, että ylikuormitukseen ei olla vielä ylletty, keskiarvon ollessa 91,69% ja alimmillaan 84,48%.

Lähteet:

http://terokarvinen.com/2020/linux-palvelimet-2020-alkukevat-kurssi-ict4tn021-3010/

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: